Благодарна съм на Създателя и на всички онези, които спомогнаха да свържа Духа и Душата в Едно! Бъдете благословени – сега и всякога!

Регресията, Рейки и Theta healing са методи и практики, основани на зачитането на свободната воля на всеки човек. Те ни посочват светлината в тунела и ни водят към нея спокойно, без страх и без болка. Дават ни възможност за една нова отправна точка, чрез която да привлечем благотворните промени в живота си. Помагат ни да разгърнем потенциала си на духовни и божествени същества. Учат ни да приемаме с благодарност всеки един миг от нашия благословен с Любов и Мъдрост живот. И излъчвайки Безкрая в Себе Си, да навлезем в Покоя – с Лекота и Радост!

Всеки един от нас е неизразима необятност – безкрайна и прекрасна! Отвори съзнанието си и виж!

С благодарност към всички вас, които сте тук и ви има!
Ани

Събития

Случаи от практиката

Често задавани въпроси