„ПРОДЪЛЖАВАЙ! ТИ СИ ЗНАЕШ КАКВО ДА ПРАВИШ!“

Това е част от регресия, в която душата на Виктор го среща с духовен наставник. Той пожелава да научи от къде произтича усещането му, че в миналото си се е занимавал с военно дело. За да получи отговор на въпроса си, духовният водач на Виктор го отвежда до още два минали живота. /в пространството – Прочетете повече за„ПРОДЪЛЖАВАЙ! ТИ СИ ЗНАЕШ КАКВО ДА ПРАВИШ!“[…]

„ТОВА СИ Е БИЛО ЗА ТАМ“ (част 2)

Това е втората част от регресията на Кристиян, в която душата му се среща с един от духовните си водачи – Елиза, позната му от предишни медитативни практики, насочени към осъществяване на връзка с Висшия Аз. Тук душата си припомня за чувство, свързано с живот в Атлантида и отпечатъка, който носи от този период на Прочетете повече за„ТОВА СИ Е БИЛО ЗА ТАМ“ (част 2)[…]

„ДА ЦЕНЯ ХОРАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ. ДА ЦЕНЯ И ЖИВОТА“ (част 1)

В първата част на регресията ще се срещнем с тъгата на една душа, преминала през живот на пълководец от IV – VI век, изпитала дълбоката сила на разкаянието и осъзнала  ценността на живота, и на хората в него. Във втората част от регресията си, душата се среща със своя духовен наставник. Припомня си чувство, свързано Прочетете повече за„ДА ЦЕНЯ ХОРАТА ОКОЛО СЕБЕ СИ. ДА ЦЕНЯ И ЖИВОТА“ (част 1)[…]

ЛЮБОВТА Е! ИМА Я!

Това е кратка част от регресията на душа, преминала през живот на самотен принц в Персия, от където произтича чувството й за самота в любовта. Тя се издига в духовното пространство, за да получи ценни послания и информация за отражението на този минал живот в сегашното й превъплъщение, под формата на забавни асоциации. /след живота Прочетете повече заЛЮБОВТА Е! ИМА Я![…]

ОПИТНОСТИ В ДУХОВНИЯ СВЯТ

В тази вълнуваща част от регресията си, Никол се среща с духовен водач, който и припомня какви са заниманията й в духовния свят: как се свързва с Природата, как я чисти, лекува и моделира с мисълта си.   СРЕЩА С ДУХОВЕН НАСТАВНИК: А.А.: Къде си? Какво се случва? Никол: В гора сме, много навътре. Много Прочетете повече заОПИТНОСТИ В ДУХОВНИЯ СВЯТ[…]

ДА ПРОБУЖДАМ ДОБРОТО В ХОРАТА (част 3)

След като вижда две свои предишни превъплъщения, в тази последната част от регресията си, Лили се среща с Мъдреца ОМ, за да научи своята мисия и да получи ценни напътствия за настоящото си прераждане. „ДА ПРОБУЖДАМ ДОБРОТО В ХОРАТА“ – СРЕЩА С МЪДРЕЦА ОМ (част 3) Лили: Видях един възрастен човек. Пак е азиатец. Усмихнат Прочетете повече заДА ПРОБУЖДАМ ДОБРОТО В ХОРАТА (част 3)[…]

ВЪПРЕКИ ВСИЧКО – ДА ПРАВЯ ДОБРО! (част 2)

След живота в Китай, в тази втора част на регресията, душата на Лили попада в друго свое превъплъщение. Тук тя живее спокоен и вдъхновяващ живот в Индия. ВЪПРЕКИ ВСИЧКО – ДА ПРАВЯ ДОБРО! – втори минал живот (част 2) (Лечение на нехармонични взаимоотношения с колежка) А.А.: Огледай се, усети се, … и ми кажи къде Прочетете повече заВЪПРЕКИ ВСИЧКО – ДА ПРАВЯ ДОБРО! (част 2)[…]

„АЗ СЕ БОРЯ ЗА ПРАВДА“ (част 1)

     В първата част на регресията, можете да се докоснете до съдбата на една героична душа, преминала през труден живот в Китай, водена от желанието си за правда (част 1). В друго свое превъплъщение, същата тази душа живее спокоен и вдъхновяващ живот в Индия (част 2). В последната част на регресията си (част 3), Прочетете повече за„АЗ СЕ БОРЯ ЗА ПРАВДА“ (част 1)[…]