„АЗ СЪМ ДОСТАТЪЧНО СИЛНА, ЗА ДА ВОДЯ СЕБЕ СИ!“

След като навлиза в свои минали прераждания в Индия, Бразилия, Франция и САЩ, и разбира каква е връзката им с настоящия й живот, в тази част от регресията си, душата на Мелани ще я срещне със „Старците“ или „Старейшините от Хималаите“, както тя още ги нарича.

/в духовното пространство:/

Мелани: Виждам каменна статуя на Буда.

А.А.: А ти къде си?

Мелани: В пространството съм.

А.А.: Нека помолим душата да ни изясни: каква е причината да виждаш статуята на Буда, когато помолихме да се появи твоят духовен водач? Какво иска да ти покаже?

Мелани: Тибетските монаси.

А.А.: Виждаш ли ги или знаеш просто…

Мелани: Аз имам броеница – 108, дървени. Тя е на мен в момента.

А.А.: Каква информация ти подава душата?

Мелани: Старейшините…

А.А.: Кои старейшини – в духовното пространство…?

Мелани: В Хималаите.

А.А.: Чудесно! Опиши ми ги.

Мелани: Те са на една скала.

А.А.: Колко са?

Мелани: Много са. Около 10-15 човека.

А.А.: Как изглеждат?

Мелани: Възрастни. Само че, не са облечени в типичния оранжев цвят, а по-скоро… с такива бели…, като роби, като пижами даже. И се подпират на дървени пръчки. Те са високо-високо.

А.А.: Тези Старейшини по какъв начин са свързани с теб?

Мелани: Ами…, ами аз съм там! Те са готови да ми покажат нещо. Но, ние тъкмо сега… Ние не сме контактували, но те са открити към мен.

А.А.: Благодари им за това и ги помоли да ти дадат информацията, която можеш да получиш, така че да можеш да я разбереш!

Мелани: Пеещата чаша, която исках да си купя! 🙁

А.А.: Какво за нея?

Мелани: /освобождава се емоция/

А.А.: Дишай… Всичко е наред…! Дишай и издишай…

Мелани: Още тогава трябваше да си я купя!

А.А.: Спокойно! Ти ще можеш да си я купиш! Те ти я показват за нещо. Какво искат да ти кажат за нея?

Мелани: За балансиране на вибрациите ми.

А.А.: Трябва да си вземеш такава пееща чаша ли?

Мелани: Да! Аз вече си бях харесала, но не си я купих тогава!

А.А.: Ще можеш да си я купиш! Как можеш да направиш баланса на енергиите в своето тяло? Има ли нещо, което е специфично – по начина, по който трябва да използваш тази пееща купа/ чаша?

Мелани: Ами, аз сама ще се разбера с нея.

А.А.: Те мъже ли са, жени ли са…? /прекъсва ме/

Мелани: Мъже са.

А.А.: Всички ли са мъже?

Мелани: Всички са мъже.

А.А.: А всички ли са възрастни?

Мелани: Всички са възрастни.

А.А.: Как изглеждат лицата им?

Мелани: Ами, те са с бели бради. Всичките до един. С бели коси. Сиви. И всички са с такива дървени – където се подпират.

А.А.: А защо са им те? Защо се появяват в такъв вид с дървени тояги ли е…, какво е то?

Мелани: Ами, те се подпират просто. Те са много стари – те са по на деветдесет години. Те са много възрастни. Но…, лицата им не са… такива като… Ами, те са стари, но… много са такива – трансформирани… Не изглеждат на типични там китайци. По-скоро е трансформация  – от няколко раси се е получило… Те не са хора! Те са привидно хора. Но е видно, че има някаква трансформация, че от всички раси все едно са взели и някакъв друг човек се е появил.

А.А.: Какво може да ти помогне това? С начинът, по който изглеждат – какво искат да ти подскажат?

Мелани: Ами, те просто са облечени в човешко тяло, но те не са хора. Те са много по-висши. Те не са тук да живеят, а да учат и да показват на хората, и да направят хората по-добри! Те са тук със специална мисия.

А.А.: Каква?

Мелани: Точно тази.

А.А.: А как помагат? По какъв начин го правят?

Мелани: Чрез медитация и различни практики. Те НЕ живеят с хората!

А.А.: Обърни се към тях – мислено ги попитай: позволено ли е да ти покажат начин, по който ти да правиш някои от тези практики, които те правят?

Мелани:

А.А.: Или ако това не е възможно, просто първата крачка, която да направиш към …?

Мелани: Ами, не. Те се събират просто много хора.

А.А.: А как медитират? В кръг ли медитират?

Мелани: В кръг. Червен. С червена нишка. И вътре в кръга има огън.

А.А.: А тази червена нишка от какво е?

Мелани: Ами…, от всякакъв материал може да е. Просто червен кръг.

А.А.: Но трябва да има очертание?

Мелани: Очертание.

А.А.: А то под краката ли е?

Мелани: Под краката. Вътре има вече като амфора, от която огън…

А.А.: А тази амфора как изглежда?

Мелани: Като сребърна, но е по-скоро бронзова.

А.А.: А вътре в нея има огън запален!?

Мелани: Да! И те са се хванали за ръце и напяват някакви думи.

А.А.: Можеш ли да попиташ за значението на тези думи?

Мелани: Това са мантри.

А.А.: Какво е значението на тези мантри?

Мелани: Ами, едната е Ом-Мани. Точно… това е най-употребяваната мантра.

А.А.: Какво друго искат да ти предадат като информация?

Мелани: Аз съм достатъчно силна, за да водя себе си!

А.А.: Чудесно!

Мелани: Да обръщам внимание на растенията.

А.А.: Как? Какво по-конкретно трябва да правиш?

Мелани: И да се обръщам към цветята и да приемам повече растения.

А.А.: Т.е. да разговаряш с тях и да се грижиш за тях ли?

Мелани: Не. Просто да приемам растения под формата на храна и към цветята да се обръщам добре. Към растенията.

А.А.: Това как помага?

Мелани: Това е свързано с космоса. Растенията имат космическа енергия.

А.А.: А хората нямат ли?

Мелани: Имат.

А.А.: А животните?

Мелани: Имат.

А.А.: А каква е разликата?

Мелани: В растенията е най-чисто. И в сърничките.

А.А.: И в сърничките?! – Защо в тях е по-различно, отколкото при другите животни?

Мелани: Ами, не знам. Сега ми излезе образ на сърничка.

А.А.: Добре…, нека да видим – какво искат да ти покажат чрез това?

Мелани: Ами, че тя се храни с трева и тя е чиста – няма лоши мисли. Сърничката няма…, няма лоши неща при нея. Чиста душа.

А.А.: По какъв начин ти можеш да изчистиш съзнанието си, за да бъде както е при сърничката – чисто?

Мелани: Да приемам повече зелена храна.

А.А.: Има ли друго, което е важно да знаеш?

Мелани: И слънцето е важно. Слънцето ми дава енергия. Зарежда ме. На мен ми трябва слънце.

А.А.: А има ли значение времето, в което приемаш тази енергия – дали да е сутрин, на обед, по-късно – преди залез?

Мелани: Преди обяд.

А.А.: А тези „Старци“, както ги нарече, те сега какво правят?

Мелани: Те са на планината.

А.А.: А те само дванадесет ли са /или петнадесет/?

Мелани: Те са десет-петнадесет.

А.А.: А освен тях има ли други, които са в …?

Мелани: Не. Те са сами.

А.А.: Те имат ли нещо общо с Шамбала или по-скоро са на друго място?

Мелани: Те са на едни хълмове, където… са много високи. Няма как човек да стигне до там.

А.А.: А каква е причината да се отделят и да се въплътят в тела, помагайки по този начин, чрез медитация?

Мелани: Те нямат нужда да са сред хората.

А.А.: А не могат ли това, което правят, да го правят от духовното пространство, без да се въплътяват в тела или…?

Мелани: Не.

А.А.: Важно е енергията да мине по този начин?

Мелани: Да – това е. Така е. По-силно е, когато са на Земята. Там също има други ученици – идват.

А.А.: Какви ученици идват?

Мелани: Да им помогнат.

А.А.: С какво им помагат?

Мелани: Съвети.

А.А.: А тези ученици как достигат до там?

Мелани: Това са само монаси.

А.А.: В Тибет?

Мелани: Да.

А.А.: Има ли някакви изисквания към тези монаси от Тибет, които могат да бъдат ученици на тези 10-15 старейшини?

Мелани: Те са най-обучените монаси, които могат да стигнат до това място.

А.А.: Какво можеш ти да извлечеш като помощ за себе си и за хората, от знанието за това, че те са там и начина, по който ги виждаш? Ти била ли си свързана по някакъв начин в живот с тези Старци или по-скоро сега искат да ти помогнат?

Мелани: Аз трябва да посетя Тибет! Това и в реалния ми живот са ми го казвали, но сега… сега е по-близка тая мисъл.

А.А.: Има ли място, което е добре в Тибет да бъде посетено? Нещо, към което да те насочат. Нека да ти покажат как да разбереш къде точно да отидеш, за да можеш да получиш необходимата информация!

Мелани: В някой от скалните манастири. В манастир.

А.А.: В скален манастир?!

Мелани: Да.

А.А.: Има ли значение в коя част на Тибет – по-северна, по-южна, източна, западна, централна?

Мелани: Като говорим за посоки, то – север. Като първо чувство ми излиза.

А.А.: Могат ли да ти покажат наименование или нещо, което да те води? Или име на човек, който може да ти помогне, за да можеш да стигнеш до там?

Мелани: Ами, аз ще бъда там. С група хора. Хора, които са били вече там.

А.А.: Някой от хората които познаваш, може ли да съдейства за твоето пребиваване там?

Мелани: Тепърва ще се запозная с тях.

А.А.: Има ли нещо друго, което искаш да ги попиташ ти?

Мелани: Какво да правя, за да вървя в правилната посока на духовното си развитие?

А.А.: Какво ти отговарят?

Мелани: 🙂 Да вървя напред!

А.А.: Те твои духовни водачи ли са или са по-скоро…?

Мелани: По-скоро странични.

А.А.: Как можеш да контактуваш с тях?

Мелани: Аз мога да контактувам, но те не са основните ми. Имам ангели, които са с мен.

А.А.: Искаш ли нещо друго да попиташ тези „Старци“, които са там, преди да се срещнеш с духовните си водачи и с ангелите-пазители, хранители?

Мелани: Ами, дали мога да си общувам с тях в бъдеще, да им задавам въпроси?

А.А.: Отговориха ли ти?

Мелани: Да. – Винаги, когато пожелая.

А.А.: Как можеш да го правиш това?

Мелани: Мислено.

А.А.: Има ли нещо, което като детайл трябва да използваш в самата медитация, което е важно, за да можеш да си сигурна, че именно с тях се свързваш?

Мелани: Аз ще го почувствам.

А.А.: Как? По какъв начин ще го почувстваш?

Мелани: В медитацията ще го почувствам. Ако имам конкретен въпрос, техния образ ще ми изплува.

А.А.: Така както ги виждаш в момента?

Мелани: Да.

А.А.: Има ли емоция, чувство, с което е свързан техния образ, за да е истинно това, което получаваш?

Мелани: Една благост, една топлина, спокойствие…

/Следват въпроси от по-личен характер, след което регресията приключва./

2 thoughts on “„АЗ СЪМ ДОСТАТЪЧНО СИЛНА, ЗА ДА ВОДЯ СЕБЕ СИ!“

    • Благодаря Ви! Заслугата е изцяло на хората, които са били при мен и са решили да споделят част от преживяното по време на регресиите си! 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *