„ДА РАЗГЪРНА СЪРЦЕТО СИ С ЛЮБОВ И ДА ПОВЯРВАМ НА СЕБЕ СИ, ЧЕ МОГА!“ – част 2

След като я превежда през коридорите на безвремието, за да я срещне с Арх. Рафаил, Арх. Михаил, Учителя Исус и Учителя Дънов, които са част от нейния божествен екип, душата на Ния я въвежда в няколко минали инкарнации /част 1/. В тази втора част, тя отново се среща с Висшите енергийни същности, които са и нейни духовни водачи. В края на регресията си Ния се озовава на място, в което по древен египетски метод за лечение, се осъществява трансформация към по-висши вибрации и се променя структурата на физическото тяло.  

 

Част 2

/в духовното пространство/

А.А.: Нека да попитаме: там, където си сега, може ли да се даде информация за твоя духовен водач? – Той да се появи пред теб със светлина, образ, импулс, усещане, начин, по който да можеш да го разпознаваш винаги, когато е около теб? И ми кажи: получаваш ли информация в тази насока?

Ния: Сега, това което виждам, което знам, знам го в момента, че е така и идва тук на сърдечната ми чакра /посочва с ръка/, е Архангел Рафаил – със зелен цвят – изумрудено зелен. Исус – с нежно сребърно, бяло, розово, златно – като енергия, като импулси, като светлинка. И Учителя Дънов.

А.А.: Тримата ли са пред теб като енергия?

Ния: И Архангел Михаил.

А.А.: Искаш ли нещо да ги попиташ?

Ния: Искам да им благодаря и да им изкажа безкрайната си любов за грижите, за подкрепата, за напътствията! И да ги помоля да направят така, че аз по-ясно да ги виждам, и по-ясно да ги чувам!

А.А.: Позволено ли е това? – Какво ти отговарят?

Ния: Вече картината стана по-ясна като енергетика. А някой се шегува: „Отвори си ушите!“ 🙂

А.А.: Кой се шегува?

Ния: Рафи. 🙂

А.А.: Нещо искат ли да ти кажат – друго?

Ния: Искат да се възстановя напълно.

А.А.: По какъв начин можеш да го постигнеш?

Ния: Когато се получи баланса в цялото ми физическо тяло! Когато повярвам на себе си, че мога! И когато по-често се сещам да отварям тетрадките си!

А.А.: Добре. А за бъбреците някаква насока могат ли да ти дадат или е достатъчно това, което сега се случва?

Ния: Изчистването и трансформацията – в момента, което се случва, е уникално!  Процеса е необратим! Консумацията на различни видове изворна вода с цел пречистване, ще подпомогне процеса. Нещата са стабилизирани. Няма място за безпокойство.

А.А.: А тази изворна вода – има ли нещо, което е важно да знаеш за нея? – Как да бъде приета – гореща, студена, преди хранене, след хранене?

Ния: Със стайна температура. Количество вода в порядъка на около два литра в денонощието. По някой път може да се наложи повече, по някой път – по-малко. И Архангел Рафаил ми напомня отново, той в едно писание ми го беше казал – една чашка вода преди лягане, с молба към него: през нощта, аз докато спя, той да я структурира. И сутринта, когато стана, първата ми работа е да изпия тази чаша вода. Това мога да го правя винаги, когато нещо ме смущава. Тази вода може да бъде зареждана не само с цел изцеление, а с цел и отговор на различни видове въпроси.

/информация по лични въпроси/

………………………………………….

А.А.: Има ли друго, което искаш да ги попиташ за себе си или в друга насока?

Ния: С какво конкретно мога да бъда полезна, освен да поемам знанието и трансформацията на енергийния заряд? С какво още мога да бъда полезна за хората? – Някой се смее и казва, че трябва да помисля да бъда полезна за себе си.

А.А.: Как можеш да бъдеш полезна за себе си?

Ния: Като си давам възможност да почивам и като се отдавам на любимото си хоби.

А.А.: Това ли ще ти помогне да бъдеш полезна и за останалите?

Ния: Контакта с природата ще ми дава възможност. И пътуванията.

А.А.: Как да осъществиш този контакт?

Ния: Пребиваване сред природата.

А.А.: Това може ли да стане мислено или е необходим физически контакт с природата?

Ния: Не. Реалният контакт е от огромно значение. Мисленето би успокоило определена ситуация попадайки в медитация и бихме балансирани енергийното състояние за момент, но истинската връзка с природата, с Майката Земя, с космоса, с петте изграждащи елемента на цялата вселена ни обогатява и трансформира, та ако искаме по женски да кажем, че ни „епилира“.

А.А.: Какво друго искат да ти подадат като информация?

Ния: Че, каквото и да се случва пред очите ми, е необходимо да го приемам, че е така, без емоционално да се обвързвам със ситуации, мисли, проблеми. Когато са мои, ще получа решение. Когато са за някой друг, когато е необходимо, ще ми бъде показано как да окажа помощ. Но, всеки има сам избор да върви по собствения си път. Когато е необходимо – да правя добро, което е поискано добро! Да не правя никога непоискано добро!

А.А.: Добре. Продължава ли процеса на лечение или вече приключи?

Ния: Съвсем малко – още тук в областта на сърдечната чакра.

А.А.: А надолу енергийните центрове имат ли нужда от балансиране и хармонизиране?

Ния: В момента се балансира отдолу чакрата на Звездата на земята, която се намира на около 20 см. под стъпалата ми.

А.А.: Завихря ли се по някакъв начин енергията там, как я усещаш?

Ния: Да. Там е една сфера, едно кълбо, която се завихря в посока на движение: от една страна излиза нещо, а от друга – се напълва нещо. Този вихър е много интересен. На мен и друг път ми се е случвало.

А.А.: Има ли цветово изражение?

Ния: Да, има. В момента излиза някакво тъмно напластяване, което е под левия ми крак някъде. То почти е навън излязло, а в същото време се влива този поток, които е – златния, розовия, сребърния, зеления, светло-синия, който върви тук. Изчиства тази цялата половина и се влива отдолу в тази чакра.

А.А.: Нека да помолим духовните водачи: да посочат начин за връзка с тях!

Ния: Достатъчно е да ги повикам по име. И визуален енергиен контакт, който виждам с вътрешното си зрение. И най-важното и най-силното доказателство, това е усещането на вибрацията на тяхната енергия.

А.А.: Това физически ли ще го усещаш?

Ния: Да. Вече в подсъзнанието ми има закодирана тази честота на енергията, която не бих я сбъркала с друга.

А.А.: Добре! Какво е нейното изражение? Или това е информация лична, която е по-добре да не подаваш?!

Ния: Не като вибрация, а като усещане мога да го разпознавам за себе си. И цветово. Цветово също мога да го разпознавам, когато пристигнат около мен – като информация. Това са: Архангел Рафаил винаги е с изумрудено зелено наметало, Архангел Михаил е със светло-синьо електриково и с бял ореол, Учителя Исус е от Бялата перлена светлина, и Учителя Дънов е също с подобна вибрация на Учителя Исус. Просто ранга им е еднакъв. Но, все пак има разлика.

А.А.: Каква е разликата между тях?

Ния: Начина по който се изразяват – мисловния им код. По различен начин протича тяхната мисъл. Няма как да ги сбъркаш. А Учителя Исус казва: „Това не може да се имитира.“

А.А.: Тези послания, които получаваш, могат ли да ти покажат след няколко години къде ще си, какво ще правиш, как ще помагаш на себе си и на хората около себе си? – Нека да ти покажат, ако е позволено! Пристига ли информация?

Ния: Да. Пътувам някъде през някакъв тунел в момента. Някакви… статуи в този тунел са на различни, как да кажа, като мъдреци… Древни са нещо. Не мога да кажа… И аз ги пипам…

А.А.: Те са малки или са големи статуи?

Ния: Те са така големи около 50-60 см. горе-долу и са подредени на едни рафтове, и аз ги пипам и нещо усещам по тях. И пак същата зала, където е Акаша, някаква информация…

А.А.: Добре… Нека да помолим душата да ни даде повече информация за това, което ти подава – какво иска да ти покаже с това? Нека да даде по-пълна картина.

Ния: А сега през един тунел… също се минава… Някакъв мъж върви пред мене… – млад мъж… Някакви…, някакъв барелеф се носи. Двама мъже го носят, като някакъв трон – хем е барелеф, хем е трон! И го слагат в една зала… И в същото време, обаче, в тази зала има някакво легло от корали.

А.А.: За какво служи то?

Ния: И върху него лягат пациенти – за лечение. Ама това легло е много странно, аз за първи път го виждам.

А.А.: А този барелеф къде остана – някъде отстрани?

Ния: Ами то това нещо… Това е нещо древно, което е изнамерено там някъде под някакви разкопки и те го извадиха, и го сложиха в някаква зала. И после тези… същите мъже направиха там тези легла, и върху тези легла лягат болни хора с цел изцеление.

А.А.: А ти къде си в цялата тази ситуация?

Ния: Аз съм наблюдател през цялото това време. Обаче съм някъде, като в някакъв купол. В купол съм, защото отгоре имат, как да кажа, като две божества, които гледат надолу… в тази зала… Отдолу се лекуват хората. Не знам. Някак древен храм…, лечебен храм… И изведнъж става вътре всичко изумрудено-зелено. Нямам на представа какво е това.

А.А.: А тази светлина от къде идва – изумрудено-зелената?

Ния: Ами, тя идва от всякъде.

А.А.: А това е от минал живот информация ли, която е необходимо да пренесеш във времето в сегашния си живот или нещо друго, което не назовавам?

Ния: Което ще се случи.

А.А.: Ти по какъв начин си обвързана с това? По какъв начин ще съдействаш за направата на тези легла, намирането на барелефа – имаш ли някаква роля или си просто наблюдател?

Ния: Част от информацията трябва да слезе долу на Земята.

А.А.: Как ще слезе тази информация на Земята?

Ния: Чрез предаване.

А.А.: От кого?

Ния: От Божествената Истина.

А.А.: Чрез теб или чрез друг човек ще стане това?

Ния: Част от нея ще мине през мен като канал. Ще допълни друга информация, да.

А.А.: А ти, какво е необходимо да направиш, за да се подготвиш за този момент – за да имаш куража, силата, тази информация да мине през теб и да я оставиш на хората?

Ния: Постоянство и търпение. И записване на информационното поле в определен порядък… за постигане на определената вибрация. Още не е дошло времето за това. Това е един древен египетски метод за лечение, с използване на нефрит и други земни минерали и корали.

А.А.: Всичко ли може да бъде излекувано по този начин?

Ния: Ще става трансформация.

А.А.: Трансформация към по-висши вибрации ли?

Ния: Точно така. И когато тя се промени, ще се промени и структурата на физическото тяло.

А.А.: А ще може ли тази трансформация да бъде възприета от всеки един човек или този човек трябва да има осъзнаване, за да се подходи…? /прекъсва ме/

Ния: Който е готов. Който е готов. Но, храма е невероятно красив!

А.А.: Опиши ми го.

Ния: Ами, с много орнаменти. С едни египетски такива… фигури… Просто, не съм виждала такъв храм! Нещо много красиво!

А.А.: Нека сключим споразумение между твоето съзнание и подсъзнание да запомни всяка една частица информация от този храм, за да може в последствие, когато е необходимо и когато бъде най-благоприятен момента, тази информация, във вида в който ти си я получила, да бъде осъзната и предадена, за най-висше благо и добро за теб, и за хората! Добре! Има ли друго, което искаш да попиташ – за лечението ти сега или за това, което видя?

Ния: Не. Чувствам се прекрасно и искам само да благодаря! Благодаря от цялата си душа и сърце! Благодаря! Благодаря! Благодаря!

А.А.: Готова ли си да се връщаш в настоящия си живот?

Ния: Разбира се! 🙂

/Следва излизане от процеса./

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *