май 17, 2016

За метода

Регресия означава връщане назад, в миналото.

Регресията е процес, чрез който получаваме достъп до информация от нашето подсъзнание/ свръхсъзнание, чрез въвеждането ни в състояние на дълбока релаксация или т.н. „свръх будност“. Регресията се извършва в това състояние, поради две основни причини:

  1. Необходимо е да имаме възможност не само да виждаме, чувстваме и осъзнаваме всичко, което приемаме като информация, но също така да говорим за случващото се по време на самата регресия.
  2. Необходимо е сами да направим избор за това, което искаме или не искаме да видим, усетим, преживеем, осъзнаем по време на регресия. Сами да решим кога сме готови да прекъснем процеса.

Регресията е съвместен процес. Той може да се осъществи, когато съдействаме в тази насока. Способността ни да допускаме възможността за получаване на информация от Несъзнаваното, е от решаващо значение за успеха на самата регресията.

Регресията може да ни върне към изначалния момент, към най-дълбоката ни и чиста същност, както и да ни отведе към всички онези други/неосъзнати още реалности. Това може да са:

  • отминали събития от настоящия ни живот или други наши съществувания;
  • сцени от периодите, в които душата пребивава в безвремието, в духовния свят, в божествения свят;
  • моменти от срещи с нашите духовни наставници, с духовното ни семейство, както и с душите, с които имаме сключени споразумения за живота ни тук – в този отрязък от време и пространство.

Подсъзнанието в нас ни превежда до онзи „минал“ (друг/паралелен) живот или събитие, който е най-важен за конкретния момент от настоящия ни живот. То споделя точно тази информация, която е уместна и която е от решаващо значение за нас сега. Получаваме  толкова, колкото ни е нужно и можем да усвоим.