март 22, 2022

Събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Рейки практика в група – 25.05.2024 г., Варна

Посвещение в Рейки първо ниво – 02.06.2024 г., Варна

Висшият смисъл вложен в Любовта, изневярата, ревността и предателството – 08.06.2024 г., Стара Загора

Рейки практика в група – 09.06.2024 г., Стара Загора

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Посвещение в Рейки трето ниво (Рейки Мастър) – 19.05.2024 г., (отминало събитие)Варна

Посвещаване в Рейки второ ниво – 19.05.2024 г., Варна (отминало събитие)

ПОЗНАНИЕТО ЗА ЕНЕРГИЯТА И ЕНЕРГИЙНИЯ ПОРЯДЪК – курс за осъзнато боравене с енергийни методи – 11-12.05.2024 г., Варна (отминало събитие)

Посвещаване в Рейки първо ниво – 06.05.2024 г., Варна (отминало събитие)

Прошката – духовни и божествени причини за възможността и невъзможността да простим – 30.04.2024 г., Варна (отминало събитие)

Рейки практика в група – 28.04.2024 г., Варна (отминало събитие)

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОЛЕСТНИТЕ СЪСТОЯНИЯ – 27.04.2024 г., Варна (отминало събитие)

Посвещаване в Рейки първо ниво – 23.04.2024 г., Пловдив (отминало събитие)

Посвещаване в Рейки второ ниво – 22.04.2024 г., Пловдив (отминало събитие)

Рейки практика в група – 21.04.2024 г., Пловдив (отминало събитие)