март 22, 2022

Събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

УСЕТИ РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА – лекция в Пловдив, 01.10.2022 г.

УСЕТИ РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА – лекция в Стара Загора, 01.10.2022 г.

Групова инициация в първо ниво Рейки – 08.10.2022 г., Варна

Рейки практика – 09.10.2022 г., Варна

Групова инициация във второ ниво Рейки – 09.10.2022 г., Варна

Групова инициация в Рейки Мастер – 15.10.2022 г., Варна

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Рейки практика – 24.09.2022 г., гр. Варна (отминало събитие)

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – лекция в Стара Загора (отминало събитие)

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – лекция в Добрич (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки Мастер (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки – второ ниво (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки – първо ниво (отминало събитие)

УСЕТИ РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА (отминало събитие)

КАРМА И ДХАРМА – лекция в Пловдив (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ МАСТЕР (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ – ВТОРО НИВО (отминало събитие)