януари 3, 2018

Същност на метода

Theta Healing (Тета-лечение) е система от техники за физическо, психично и духовно изцеление. Посредством медитация, практикуващият тази система навлиза в Тета-състояние на съзнанието с помощта на насочена молитва към Създателя на Всичко, Което Е (наричан още Бог, Богинята, Твореца, Висшата светлина, Висш разум и т.н.)

Тета-лечението е метод, чрез който получаваме достъп до информация от подсъзнанието, в което се съдържат спомени, чувства и представи, определящи нашите мисловни модели и реакции спрямо събития, обстоятелства и хора.

Чрез Theta Healing имаме възможност за един по-задълбочен поглед навътре в себе си – успяваме да видим ясно дадени аспекти от нас самите. Пътя на промяната минава през опознаване, приемане и трансформиране на нашите емоции, чувства и вярвания, както и проекциите им в нашите действия. Разбираме механизмите, които задействат „случването“ на дадени събития в живота ни и как да ги преодолеем. Научаваме: колко е важно да използваме правилно своите думи, как да определим безпогрешно своите приоритети, как да заместим деструктивните нагласи с градивни, така че да работят в наша подкрепа. Разбирането ни за това, как даден мисловен модел – осъзнат или неосъзнат – бива изпълняван от нас, спомага за процеса на тази трансформация на състоянието ни.

По време на тета-сесия в нас започва да тече процес на осъзнаване, чрез който имаме възможност да се освободим от онези мисловни модели (програми и убеждения), които пораждат трудности в нашето ежедневие. Тези мисловни модели могат да бъдат ограничаващи в една или повече сфери от живота ни, генерирайки различни страхове, фобии, зависимости, болестни състояния, нестабилност, неспособност за изграждане на хармонични взаимоотношения и т.н.