януари 3, 2018

Цел

С техниката Theta Healing се работи в посока промяна на ограничаващите/ деструктивните убеждения и програми. Наша основна цел е да открием ключовото убеждение, което стои в основата на конкретния проблем, пред който сме изправени в дадения етап от живота си. Това коренно убеждение се явява причина за случващото се, и като такова, за нас е от първостепенно значение да разберем, по какъв начин се осъществява връзката мисъл-емоция-действие, както и многостранността на следствията, които възникват на база тази взаимосвързаност. Това на свой ред спомага за успешното заместване на този мисловен отпечатък с градивна програма.

В помощ на гореописаните действия идва внедряването (припомнянето и/или опознаването) на определено чувство или  набор от чувства, които са ни необходими, за да изпитаме новото състояние на разширение и освобождение от проблема.

Нищо в живота ни не съществува, ако не е наблюдавано от някого. Затова, основна задача на Тета практикуващия е да бъде Наблюдател на осъществяваното от Създателя изцеление и промяната в енергийното ви поле.

Тета лечението е подходящ метод и за всички, които се стремят да развиват своите интуитивни способности и да усещат своята постоянна връзка с Божествената си Същност. Чрез Theta Healing можете да получите информация за Вашата Божествена линия на времето, за духовните Ви водачи, ангелите-хранители, Извисените Учители и т.н.