ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА (отминало събитие)

15.05.2022
от 11:00 до 13:00 часа

гр. Варна, ул. Беласица 4
Холистичен център BMS /Body-mind-spirit

Продължителност: 2 ч.

Цена – 20 лв.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

  1. В брой
  2. По банков път

Заплащането става след предварително записване.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ

Анелия Атанасова:
+359 89 343 9202
duhovnoprobujdane@gmail.com

Тази лекция има за цел да ни завърне към Изначално вложеното познание в нас от Най-Висшата Сила.
Пътят за достигане на това познание, преминава през процеса на припомняне на нашата Изначална Същност, следвайки Духът и Душата Си чрез вътрешният глас и интуицията.
Ще си поговорим също и за онези важни неща, които ще ви помогнат да приложите това знание на практика в ежедневието си.
Ще се фокусираме основно върху следното:
1. Как и кога имаме достъп до Подсъзнанието и Свръхсъзнанието. Ролята на Любовта и Истината.
– Как да чуваме и следваме душата си чрез интуицията. Кога „говори“ Висшата Душа и кога нисшата душа в нас.
– Как да чуваме и следваме духът си чрез вътрешния глас. Различаване на вътрешния глас (чистия ум) от рационалния ум (нечистия ум) – Висш Дух и нисш дух.
2. Изначална Същност. Пораждане на сътворените и несътворените светове. – Слизане на Прасветлината в Сътворението – разгръщане на енергията. Възникване и свързаност на божествените, духовните и материалните светове (Мултивселените). Ролята на Духа и Душата в тях.
3. Освобождаване на вътрешното напрежение посредством Духа и Душата. Освобождаване от вината. Правилност на мислите, чувствата, действията и намеренията. Постигане на вътрешна чистота и лекота – Покоя в нас.
Предвидено е допълнително време за вашите въпроси.
ВОДЕЩ:
Анелия Атанасова
Сертифицирана в:
• Традиционно Рейки Усуи Шики Рьохо
• Тета лечение
• Регресивна хипноза
• Хипноза и Хипнотерапия
• Сайонджи метод
От ранна възраст навлиза спонтанно в дълбоките нива на подсъзнанието и свръхсъзнанието, наблюдава движението на енергията в многоизмерността, преструктурирането на материята във видимите и невидимите светове. Централен фокус на работата ú в последните няколко години е Абсолютното Съзнание.
През изминалите единадесет години създава свой подход чрез методи и практики за духовно развитие, трансформация на съзнанието и активиране на божествения потенциал. Работи с хора от цялата страна и българи в чужбина.
Провежда:
• индивидуални и групови инициации и обучения в Рейки;
• индивидуални регресии;
• тета сесии по метода Theta healing на Ваяна Стайбъл;
• лекции, семинари;
• индивидуални и групови консултации;

 

*Местата в групите са ограничени и гарантирането на участие става само след предварително записване на посочения по-горе телефон за контакт или получено потвърждение по e-mail

Допълнителна информация
Посетете страницата във FaceBook > www.facebook.com/
Посетете канала в YouTube > www.youtube.com/