юни 26, 2016

Регресия

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА РЕГРЕСИЯТА

Информацията идва при нас интуитивно и в зависимост от това, кои психични сетива сме развили най-добре, чрез тях приемаме и посланията от душата си. Те може да идват при нас чрез:

 • виждане (на картини и образи) – смътно или ясно
 • знаене (мисловно)
 • усещане (усещания, емоции и чувства)
 • чуване (звуци)

Голям процент от хората не виждат картинно, но имат по-развити сетива за усещане и знаене. Понякога само едно от сетивата предава информация. Има случаи, когато се включват всички сетива едновременно. Един и същ човек в различни регресии може да извлича информацията всеки път по различен начин – чрез различно свое сетиво. Това се определя от неговата способност в дадения момент как най-ясно и лесно може да разтълкува полученото правилно, за да се постигне осъзнаване в дълбочина. Затова апелирам към вас – не отхвърляйте идващата информация! Не е от значение как е получена. От значение е това, което е получено!

 1. Чрез регресия, навлизайки в минал живот, можем да видим корена на проблем, който отдавна ни тревожи/ угнетява и срива нашата енергия. Това може да са:
 • нехармонични взаимоотношения с даден човек от нашето семейство или обкръжение;
 • болка, която не се поддава на лечение от традиционната медицина и няма логично обяснение за появата й;
 • страх, паника или фобия – които не успяваме да преодолеем с други методи;
 1. Чрез регресия можем да се срещнем с нашите духовни водачи/ наставници, с нашите ангели пазители или други висши същества, които да ни помогнат да получим насоки за всичко, което ни вълнува и е важно за нас в този момент от живота ни.
 2. Чрез прогресия /поглед в бъдещето/, разглеждайки различни варианти на развитие (проекции) на дадена случка или събитие, в която и да е сфера от живота ни, ние получаваме ценна информация по отношение на това как бихме се чувствали във всеки един конкретен вариант. Обикновено тук посланията са иносказателни.

Духовният свят не толерира празното любопитство и въпроси, свързани с облагодетелстване чрез други хора!

Самата регресия/прогресия е водена медитация. Тя започва с мускулна релаксация и визуализация, които целят отпускане на ума и тялото, и плавно преминаване от Бета, в Алфа и Тета състояние на съзнанието, които дават възможност на човек да навлезе в Информационното поле. След получаване на търсената информация, се пристъпва към кратка визуализация за навлизане в Бета състояние на съзнанието, в което човек отново се връща към ежедневния си ритъм на работа.

Учените вече доказаха, че навлизането в Тета-състояние на съзнанието сваля нивото на стреса и води след себе си редица положителни промени в нашите реакции спрямо хора и обстоятелства.

По време на регресия/ прогресия ние не губим връзка с тялото и умът си, защото в противен случай целта, която сме си поставили, не би могла да бъде осъществена. Макар и тази връзка да е променена, то нашият ум ни е необходим, за да може да ни предаде информацията, която получаваме от Подсъзнанието и Свръхсъзнанието. Изключвайки умът и тялото, ние просто бихме заспали – това е така нареченото по-дълбоко Делта – състояние, което е цел на извисените будисти в Тибет.

Това е така, защото именно тази ПЪРВА информация търсим. Тя носи в себе си важните отговори, идващи от душата ни. Когато изкажем първата мисъл, първото чувство или първата картина, при нас започва постъпателно да пристига още информация, която в крайна сметка изяснява всичко и ни дава търсения отговор.

В случай, че решим да отхвърлим този първи импулс, чрез който интуицията ни говори, ние не допускаме най-ценното знание, което ни е най-необходимо да получим в този конкретен момент от живота си. Отклонявайки го, е възможно дори да блокираме целия информационен поток и да не успеем да осъществим процеса.  По този начин ние показваме, че точно сега не сме готови за приемане на информация извън нашата реалност. И тъй като притежаваме свободна воля, духовния свят винаги отчита и се съобразява с това.

Има няколко основни причини, поради които не може да се осъществи регресия/ прогресия, а именно:

 • недоверие в самия процес
 • недоверие към водещия на регресията/ прогресията
 • момента за получаване на информация е неподходящ

Всяко едно от гореизброените е вариант на нашата неспособност да пуснем контрола. Контролът е израз на страха от неизвестното – всичко онова, което можем да видим, чуем, усетим, преживеем и на което сме подвластни, а то на нас – не. Уверявам ви, че нищо, което не бихме могли да възприемем, няма да се случи по време на регресия/прогресия. И все пак – това е метод за онези, които са готови да се срещнат със себе си. Както е всъщност и с всичко останало в живота ни.  🙂

По време на регресия/прогресия се дава само толкова, колкото сме способни да приемем тук и сега. Не се допуска повече, тъй като духовният свят, е свят със строги принципи, правила и закони, за чиято здрава основа служи Законът на Любовта.

В случай, че имате желание да чуете душата си, духовните си наставници…, можете да улесните процеса като отделите малко време и се подготвите чрез визуализации и медитативни практики, или какъвто и да е друг метод за отпускане на ума и тялото, преди срещата ни за регресия/ прогресия. Можете да използвате медитация от интернет. Но, може просто да затворите очи и да си представите красиво място, усещайки всеки звук, всеки полъх на вятъра, всеки предмет около себе си. Позволете си този прекрасен момент – насладете му се изцяло, почувствайте го с всяка фибра от своето тяло. И ако първият път не се получи – не се отказвайте! Всеки следващ път ще е все по-лесно и по-добре!

И когато усетите, че моментът е назрял – заповядайте при мен или при друг водещ на регресии, за да получите онези отговори, които са ви необходими!  🙂

Има моменти, когато по време на регресия/прогресия не се изяснява дадена информация. Това е така, защото в този период от нашия живот тази информация не би ни послужила с нищо. Например: Ако нямате градина с плодни дръвчета, едва ли бихте се интересували как точно се ашладисва дръвче. Дори и да получите това знание, то няма да ви служи особено, ако няма как на практика да го приложите. Същото е и с информацията в регресия/ прогресия. Получаваме само информацията, която сме способни да обработим и осъзнаем СЕГА. Всичко останало е в кръга на ненужната информация, затова отговора „Не знам“ е съвсем естествен и необходим.

Моят опит в тази област, е следния:

 1. За яснотата на образите в регресия/ прогресия най-общо казано основна роля играе чувството, което изпитваме към това, което наблюдаваме.
 2. Също така има значение дали сме в началото на нашето навлизане в информационното поле или вече сме задълбочили процеса.
 3. Смисъл има също и начинът, по който получаваме посланията, за да ги разберем правилно.

Всичко това са аспекти, които е необходимо да имаме предвид. Нещата се случват по най-добрия и висш начин за нас! Затова е добре да сме с отворени възприятия за всичко, което ни се предоставя, без да слагаме ограничения и бариери пред себе си.

Цената за индивидуална регресия е 55 лв. Тази цена се запазва и при регресии с по-голяма продължителност.

Записването става предварително, на посочения в сайта телефонен номер, чрез който уточняваме датата и мястото за провеждане на сеанса. Всеки записал се има ангажимента да се свърже с мен в деня преди регресията, за да потвърди провеждането й.

Общата продължителност на предварителния ни разговор и сеанса е около 3 /три/ часа, но е възможно и отклонение от тази рамка. Всеки сеанс е строго индивидуален. Всичко зависи от вашата възприемчивост и желание за получаване на отговори.  Аз подпомагам този процес, съдействайки за изясняване на информацията чрез насочващи въпроси. Вашата свободна воля е от първостепенно значение за мен, поради което, кръгът и обемът от въпроси, които ще ви бъдат зададени, са уточнени и съгласувани с вас в разговора ни преди сеанса. Във всеки един момент от навлизане в Информационното поле, ще имате възможност да зададете и допълнителни въпроси, възникващи във вас в процеса на самата регресия.