ДА ПРОБУЖДАМ ДОБРОТО В ХОРАТА (част 3)

След като вижда две свои предишни превъплъщения, в тази последната част от регресията си, Лили се среща с Мъдреца ОМ, за да научи своята мисия и да получи ценни напътствия за настоящото си прераждане. „ДА ПРОБУЖДАМ ДОБРОТО В ХОРАТА“ – СРЕЩА С МЪДРЕЦА ОМ (част 3) Лили: Видях един възрастен човек. Пак е азиатец. Усмихнат
-> Continue reading ДА ПРОБУЖДАМ ДОБРОТО В ХОРАТА (част 3)

ВЪПРЕКИ ВСИЧКО – ДА ПРАВЯ ДОБРО! (част 2)

След живота в Китай, в тази втора част на регресията, душата на Лили попада в друго свое превъплъщение. Тук тя живее спокоен и вдъхновяващ живот в Индия. ВЪПРЕКИ ВСИЧКО – ДА ПРАВЯ ДОБРО! – втори минал живот (част 2) (Лечение на нехармонични взаимоотношения с колежка) А.А.: Огледай се, усети се, … и ми кажи къде
-> Continue reading ВЪПРЕКИ ВСИЧКО – ДА ПРАВЯ ДОБРО! (част 2)