декември 26, 2022

Консултация

ЦЕЛ: да изясни духовната причина за пораждане на дадени трудности, тежести или неравновесия в живота ви.

По време на консултацията ще получите онази информация, която се явява ключ към освобождаване на емоционалното, физическо или психическо неравновесие, породено вследствие въздействието на дадени събития, обстоятелства или хора.

ЦЕНА:

  • При продължителност до 1 час – 30 лв.
  • При продължителност повече от 1 час – 55 лв.
  • При консултации с по-голяма продължителност (повече от два часа), цената е 70 лв. Ще си отделим време, за да научите как да разпознавате начините, чрез които духът и душата разговарят с нас, за да не навлизате повторно в подобни трудни състояния/ситуации.
  • Записването става предварително, на посочения в сайта телефонен номер, като уточняваме датата и начина/мястото за провеждане на консултацията. Всеки записал се има ангажимента да се свърже с мен в деня преди нея, в случай че е възпрепятстван и желае да я отложи или отмени.

Консултации могат да бъдат провеждани и дистанционно (с или без визуален контакт през Viber, WhatsApp, Imo, Messenger)