май 13, 2016

Практика

Chihuahua eye closed.

Използването на Рейки енергията не се ограничава от интелектуалния капацитет или духовно развитие на индивида, поради което е достъпна за всеки. Тя е естествен и безопасен метод на духовно изцеление и самоусъвършенстване, който можем да използваме, без значение от нашата възраст и произход. В действителност, Рейки не е подвластна на вярата ни и ще работи независимо дали вярваме в нея или не.

Системата на Рейки Усуи е повече от използването на енергията Рейки. За да може рейки енергията да има траен резултат, приемателят трябва да поеме отговорност, като вземе активно участие в процеса за подобряване на себе си, чрез водене на благ и добродетелен живот.

Чрез техниката „полагане на ръце“ практикуващите Рейки предават „универсалната жизнена енергия“ (наричана „Енергията на любовта“) под формата на ци (чи, прана). Рейки постига хармонизация на физическо, емоционално, ментално и духовно ниво. Рейки енергията протича през тялото и ръцете на инициирания в Рейки, като отдаването й се осъществява посредством дланите на същия. Това позволява използването й за: хармонизация на енергийните центрове и енергийната система, повишаване на благополучието, постигане на по-висока степен на осъзнатост, живот в мир със себе си и света. Рейки е универсална жизнена енергия, която може да бъде изпращана и в конкретни моменти от времето /за ситуации/. Може да бъде насочвана и към други хора, растения, животни, Земята или местата, нуждаещи се от енергия. Всеки уважаващ себе си Рейки практикуващ следи за стриктното спазването на Закона за свободната воля! Това е основната причина, поради която преди осъществяване на самия сеанс, е необходимо да бъде получено съгласието на приемателя.