януари 2, 2018

Рейки

„Вярвам в съществуването на Едно Върховно Същество – Абсолютния Безкрай – Динамична сила, която управлява света и вселената. Тя е невидима духовна вибрираща сила и всички други сили са незначителни в сравнение с нея. Затова е абсолютна!…

Ще я нарека „Рейки“…

И тъй като е универсална сила, идваща от Великия Божествен Дух, тя принадлежи на всички, които се стремят и желаят да изучат изкуството на лечителството.“
                                                                                    

                                                                                        ХАУАЙО ТАКАТА