януари 4, 2018

Theta healing

 

  • Цената за Тета-сесия е 55 лв.
  • Общата продължителност на сесията е около 1,5-2 часа, но е възможно и отклонение от тази рамка. При сесии с продължителност по-голяма от 2,5 часа цената е 70 лв.
  • Записването става предварително, на посочения в сайта телефонен номер, като уточняваме датата и начина/мястото за провеждане на сесията. Всеки записал се има ангажимента да се свърже с мен в деня преди сесията, в случай че е възпрепятстван и желае да я отложи или отмени.

Тета сесии могат да бъдат провеждани и дистанционно (с визуален контакт през Viber, Imo, WhatsApp или Messenger)