януари 3, 2018

Цел

С техниката Theta Healing се работи в посока промяна на ограничаващите/ деструктивните убеждения и програми. Наша основна цел е да открием ключовото убеждение, което стои в основата на конкретния проблем, пред който сме изправени в дадения етап от живота си. Това коренно убеждение се явява причина за случващото се, и като такова, за нас е от първостепенно значение да разберем, по какъв начин се осъществява връзката мисъл-емоция-действие, както и многостранността на следствията, които възникват на база тази взаимосвързаност. Това на свой ред спомага за успешното заместване на този мисловен отпечатък с градивна програма.

В помощ на гореописаните действия идва внедряването (припомнянето и/или опознаването) на определено чувство или  набор от чувства, които са ни необходими, за да изпитаме новото състояние на разширение и освобождение от проблема.

Нищо в живота ни не съществува, ако не е наблюдавано от някого. Затова, основна задача на Тета практикуващия е да бъде Наблюдател на осъществяваното от Създателя изцеление и промяната в енергийното ви поле.

Тета лечението е подходящ метод и за всички, които се стремят да развиват своите интуитивни способности и да усещат своята постоянна връзка с Божествената си Същност.

Чрез практикуващия Theta Healing можете да получите и информация за:

  • Вашата Божествена линия на времето/ Божествения синхрон;
  • духовните Ви водачи, ангелите-хранители, Извисените Учители,
  • починали близки,
  • бъдещето си и т.н.

С помощта на практикуващия системата можете също:

  • да внедрите в себе си благотворни за вас убеждения, чувства и усещания – чрез внедряване на познанието за тях, по начина, по който го разбира Създателя;
  • да се освободите от негативни енергийни влияния;
  • да оцялостите себе си, връщайки фрагменти от душата си, които сте оставили в други хора, както и техните фрагменти във вас;
  • да проектирате бъдещо събитие и т.н.