май 15, 2016

Сеанс

Регресията протича по следния начин:

  1. Встъпителен разговор, по време на който ви запознавам с процеса и имате възможност да отправите всички онези въпроси, които ви вълнуват.
  2. Уточняваме основните теми, по които имате желание да работим по време на регресията.
  3. Провеждане на самата регресия
  4. Заключителен разговор

Продължителността е около 3 часа. Но, тъй като подходът към всеки е строго индивидуален, възможни са и отклонения от тази рамка.

При предварително заявено желание от Ваша страна, можем да направим аудио-запис на провежданата регресия.

Важно!
За регресията е необходимо чисто съзнание – без следи от опиати, алкохол или медикаменти.