март 22, 2022

Събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Групова инициация в Рейки – първо ниво

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – лекция в Добрич

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – лекция в Стара Загора

Групова инициация в Рейки – второ ниво

Групова инициация в Рейки Мастер

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

УСЕТИ РАДОСТТА ОТ ЖИВОТА (отминало събитие)

КАРМА И ДХАРМА – лекция в Пловдив (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ МАСТЕР (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ – ВТОРО НИВО (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ – ПЪРВО НИВО (отминало събитие)

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БОЛЕСТНИТЕ СЪСТОЯНИЯ – семинар в София (отминало събитие)

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – лекция в София (отминало събитие)

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – лекция в Пловдив (отминало събитие)

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – лекция в Хасково (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ МАСТЕР (отминало събитие)