март 22, 2022

Събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Групова инициация в Рейки второ ниво – 01.04.2023 г., Варна

Групова инициация в Рейки трето ниво/ Рейки Мастер – 01.04.2023 г., Варна

Разгръщане на интуицията и сензитивността (практика) – 02.04.2023 г., Варна

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА – 08.04.2023 г., Шумен

Разгръщане на интуицията и сензитивността (практика) – 22.04.2023 г., Стара Загора

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Разгръщане на интуицията и сензитивността (практика) – 27.03.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки първо ниво – 26.03.2023 г., Варна (отминало събитие)

Живот без тревожност – 25.03.2023 г., гр. Добрич (отминало събитие)

Врата към светлината или тъмнината са символите в най-светлите християнски празници – 19.03.2023 г., Варна (отминало събитие)

Рейки практика – 18.03.2023 г., Варна (отминало събитие)

Рейки практика – 13.03.2023 г., Варна (отминало събитие)

Живот без тревожност – 12.03.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки първо ниво – 04.03.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки второ ниво – 27.02.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки трето ниво/ Рейки Мастер – 26.02.2023 г., Варна (отминало събитие)