март 22, 2022

Събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Прошката – духовни и божествени причини за възможността и невъзможността да простим – 09.12.2023 г., Добрич

Групова инициация в Рейки трето ниво (Рейки Мастер) – 10.12.2023 г., Варна

ПОЗНАНИЕТО ЗА ЕНЕРГИЯТА И ЕНЕРГИЙНИЯ ПОРЯДЪК – интензивен еднодневен курс за посветените от мен в Рейки – 16.12.2023 г., Варна

КОЛЕДНО ПРАЗНЕНСТВО – 17.12.2023 г.

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Рейки практика в група – 04.12.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки първо ниво – 03.12.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки второ ниво – 02.12.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки трето ниво (Рейки Мастер) – 25.11.2023 г., Варна (отминало събитие)

ПОЗНАНИЕТО ЗА ЕНЕРГИЯТА И ЕНЕРГИЙНИЯ ПОРЯДЪК – курс за осъзнато боравене с енергийни методи – 18.11.2023 г. – 19.11.2023 г., гр. Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки първо ниво – 12.11.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки второ ниво – 11.11.2023 г., Варна (отминало събитие)

Рейки практика в група – 04.11.2023 г., Варна (отминало събитие)

Групова инициация в Рейки трето ниво (Рейки Мастер) – 29.10.2023 г., Варна (отминало събитие)

Рейки практика – 28.10.2023 г., Варна (отминало събитие)