март 22, 2022

Събития

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС И ИНТУИЦИЯТА

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ – ПЪРВО НИВО

Врата към светлината или тъмнината са символите в най-светлите християнски празници

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ – ВТОРО НИВО

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ МАСТЕР

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАРМИЧНОСТТА (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ – ПЪРВО НИВО (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ – ВТОРО НИВО (отминало събитие)

ИНИЦИАЦИЯ В РЕЙКИ МАСТЕР (отминало събитие)

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БОЛЕСТНИТЕ СЪСТОЯНИЯ (отминало събитие)

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАРМИЧНОСТТА (отминало събитие)