юни 26, 2016

Регресия

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА РЕГРЕСИЯТА

Информацията идва при нас интуитивно и в зависимост от това, кои психични сетива сме развили най-добре, чрез тях приемаме и посланията от духа и душата си. Те може да идват при нас чрез:

 • виждане на картини и образи – смътно или ясно
 • знаене (осъзнатост, предадена чрез мисъл-форми)
 • усещания, емоции и чувства
 • чуване на звуци, говор, гласове

Голям процент от хората не виждат картинно, но имат по-развити сетива за усещане и знаене. Понякога само едно от сетивата предава информация. Има случаи, когато се включват всички сетива едновременно. Един и същ човек в различни регресии може да извлича информацията всеки път по различен начин – чрез различно свое сетиво. Това се определя от неговата способност в дадения момент как най-ясно и лесно може да разтълкува полученото правилно, за да се постигне осъзнаване в дълбочина. Затова апелирам към вас – не отхвърляйте идващата информация! Не е от значение как е получена. От значение е това, което е получено!

 1. Основният принос на този процес е, че се научаваме да се свързваме с Духа и Душата, които имат достъп до Акаша (Информационното поле) и да черпим полезна за нас информация от там. В случай, че решите да отделите повече време за процеса (3-4 часа), в предварителния разговор, който провеждаме непосредствено преди регресията, ви уча как да чувате и следвате посланията на Духа и Душата в ежедневието си, без да създавате напрежение, тревожност и болестни състояния в себе си!
 2. Като следствие от регресията, ние успяваме да развием многократно своята сензитивност и интуитивни способности. От своя страна, подобрената връзка с нашата интуиция и вътрешния ни глас ни дава възможност да взимаме най-благоприятните и разумни за нас решения.
 3. Чрез регресия можем да видим корена на проблем, който отдавна ни тревожи/ угнетява и срива нашата енергия. Това може да са:
 • нехармонични взаимоотношения с даден човек от нашето семейство или обкръжение – наблюдавайки и осъзнавайки взаимосвързаността на душите в предишни превъплъщения и взаимодействията помежду им, които касая и тези от настоящия живот;
 • болка, която не се поддава на лечение от традиционната медицина и няма логично обяснение за появата й;
 • страх, паника или фобия – които не успяваме да преодолеем с други методи;

4. Чрез регресия можем:

 • да навлезем и опознаем нашата най-дълбока и чиста същност;
 • да станем осъзнати за многоизмерността и другите реалности, и да се издигнем отвъд тях;
 • да се срещнем с нашите духовни водачи/ наставници, с нашите ангели пазители или други висши същества, които да ни помогнат да получим насоки за всичко, което ни вълнува и е важно за нас в този момент от живота ни, и т.н.

5. Чрез прогресия /поглед в бъдещето/, включително разглеждайки различни варианти на развитие (проекции) на дадена случка или събитие, в която и да е сфера от живота ни, ние получаваме ценна информация по отношение на това как бихме се чувствали във всеки един конкретен вариант. Обикновено тук посланията са иносказателни.

Важно е да знаем, че дълбочината на навлизане в Информационното поле е строго индивидуална!

Духовният свят не толерира празното любопитство и въпроси, свързани с облагодетелстване чрез други хора!

Самата регресия/прогресия е водена релаксация, посредством която навлизаме в естествено състояние на медитация. Мускулната релаксация и визуализацията целят успокояване на ума и отпускане на тялото, и плавно преминаване към състояние на съзнанието, което има достъп до Подсъзнанието и Свръхсъзнанието (от Информационното поле). След получаване на търсената информация, се пристъпва към плавно навлизане в състояние на съзнанието, в което човек отново се връща към ежедневния си ритъм на работа.

Учените вече доказаха, че навлизането в Тета-състояние на съзнанието сваля нивото на стреса и води след себе си редица положителни промени в нашите реакции спрямо хора и обстоятелства.

По време на регресия/ прогресия ние не губим връзка с тялото и умът си, защото в противен случай целта, която сме си поставили, не би могла да бъде осъществена. Макар и тази връзка да е променена, то нашият ум ни е необходим, за да може да ни предаде информацията, която получаваме от Подсъзнанието и Свръхсъзнанието. Изключвайки умът и тялото, ние просто бихме заспали – това е така нареченото по-дълбоко Делта – състояние, което е цел на извисените будисти в Тибет.

Това е така, защото именно тази ПЪРВА информация търсим. Тя носи в себе си важните отговори, идващи от душата ни. Когато изкажем първата мисъл, първото чувство или първата картина, при нас започва постъпателно да пристига още информация, която в крайна сметка изяснява всичко и ни дава търсения отговор.

В случай, че решим да отхвърлим този първи импулс, чрез който интуицията ни говори, ние не допускаме най-ценното знание, което ни е най-необходимо да получим в този конкретен момент от живота си. Отклонявайки го, е възможно дори да блокираме целия информационен поток и да не успеем да осъществим процеса.  По този начин ние показваме, че точно сега не сме готови за приемане на информация извън нашата реалност. И тъй като притежаваме свободна воля, духовния свят винаги отчита и се съобразява с това.

Има няколко основни причини, поради които не може да се осъществи регресия/ прогресия, а именно:

 • недоверие в самия процес
 • недоверие към водещия на регресията/ прогресията
 • момента за получаване на информация е неподходящ

Всяко едно от гореизброените е вариант на нашата неспособност да пуснем контрола. Контролът е израз на страха от неизвестното – всичко онова, което можем да видим, чуем, усетим, преживеем и на което сме подвластни, а то на нас – не. Уверявам ви, че нищо, което не бихме могли да възприемем, няма да се случи по време на регресия/прогресия. И все пак – това е метод за онези, които са готови да се срещнат със себе си. Както е всъщност и с всичко останало в живота ни.  🙂

По време на регресия/прогресия се дава само толкова, колкото сме способни да приемем тук и сега. Не се допуска повече, тъй като духовният свят, е свят със строги принципи, правила и закони, за чиято здрава основа служи Законът на Любовта.

В случай, че имате желание да чуете душата си, духовните си наставници…, можете да улесните процеса като отделите малко време и се подготвите чрез визуализации и медитативни практики, или какъвто и да е друг метод за отпускане на ума и тялото, преди срещата ни за регресия/ прогресия. Можете да използвате медитация от интернет. Но, може просто да затворите очи и да си представите красиво място, усещайки всеки звук, всеки полъх на вятъра, всеки предмет около себе си. Позволете си този прекрасен момент – насладете му се изцяло, почувствайте го с всяка фибра от своето тяло. И ако първият път не се получи – не се отказвайте! Всеки следващ път ще е все по-лесно и по-добре!

И когато усетите, че моментът е назрял – заповядайте при мен или при друг водещ на регресии, за да получите онези отговори, които са ви необходими!  🙂

Има моменти, когато по време на регресия/прогресия не се изяснява дадена информация. Това е така, защото в този период от нашия живот тази информация не би ни послужила с нищо. Например: Ако нямате градина с плодни дръвчета, едва ли бихте се интересували как точно се ашладисва дръвче. Дори и да получите това знание, то няма да ви служи особено, ако няма как на практика да го приложите. Същото е и с информацията в регресия/ прогресия. Получаваме само информацията, която сме способни да обработим и осъзнаем СЕГА. Всичко останало е в кръга на ненужната информация, затова отговора „Не знам“ е съвсем естествен и необходим.

Моят опит в тази област, е следния:

 1. За яснотата на образите в регресия/ прогресия най-общо казано основна роля играе чувството, което изпитваме към това, което наблюдаваме.
 2. Също така има значение дали сме в началото на нашето навлизане в информационното поле или вече сме задълбочили процеса.
 3. Смисъл има също и начинът, по който получаваме посланията, за да ги разберем правилно.

Всичко това са аспекти, които е необходимо да имаме предвид. Нещата се случват по най-добрия и висш начин за нас! Затова е добре да сме с отворени възприятия за всичко, което ни се предоставя, без да слагаме ограничения и бариери пред себе си.

Цената за индивидуална регресия e 100 лв. При регресии с продължителност 3-4 часа цената е 150 лв.[/vc_column_text]

Записването става предварително, на посочения в сайта телефонен номер, чрез който уточняваме датата и мястото за провеждане на сеанса. Всеки записал се има ангажимента да се свърже с мен в деня преди регресията, за да потвърди провеждането й.

Общата продължителност на предварителния ни разговор и сеанса е около 2-3 часа, но е възможно и отклонение от тази рамка. Всеки сеанс е строго индивидуален. Всичко зависи от вашата възприемчивост, желание и времето, което ще отделите за получаване на отговори.  Аз подпомагам този процес, съдействайки за изясняване на информацията чрез насочващи въпроси. Вашата свободна воля е от първостепенно значение за мен, поради което, кръгът и обемът от въпроси, които ще ви бъдат зададени, са уточнени и съгласувани с вас в разговора ни преди сеанса. Във всеки един момент от навлизане в Информационното поле, ще имате възможност да зададете и допълнителни въпроси, възникващи във вас в процеса на самата регресия.