май 15, 2016

Цел

Целта на регресията е да ни подпомогне по пътя ни към опознаване на самите себе си, в подобряване качеството на живота ни. Посредством метода се научаваме не само да се вслушваме в интуицията си, но и да я следваме с лекота. Получаваме достъп до вътрешното знание – онова, което ни води спокойно и разумно към Любовта, Мъдростта и Истината. И което открива хоризонти, до които не сме имали достъп.

Чрез прозренията, достигнати по време на регресия, ние получаваме една нова отправна точка, от която да погледнем на нещата, хората, ситуациите… Тази нова гледна точка работи в наша подкрепа, като ни помага да придобием цялостност и умиротворение, да осъзнаем, че не сме сами и че всичко случващо се има своя смисъл.

Мисълта е тази, която твори. Тя е тази, която предопределя реалността ни и диктува преживяванията ни.

Вече има твърде много научни доказателства за въздействието на мислите ни върху всичко, към което ги насочим съзнателно или несъзнателно. Ако ги отправим с негативна емоция, те предизвикат негативен резултат. Ако мислите ни съдържат положителна емоция, достигайки получателя, те предизвикват положителен резултат.

Затова е много важно да достигнем до изначалната причина, до корена на проблема, който имаме. А той често се крие в ситуации, родени назад във времето – преди настоящото ни прераждане. Макар и несъзнателно, те предопределят до голяма степен сегашните ни реакции и действия, в конкретните обстоятелства и взаимоотношения с околните. Тези спомени се пазят именно там – в нашето подсъзнание.

Подсъзнанието има способността ясно и точно да идентифицира проблема, с който се сблъсква конкретния човек, като успява да извлече и предаде нужната информация относно причините за появата му. Много често самото осъзнаване на първопричината на наш проблем /болка/ чрез преживяване на емоцията, поради която е възникнал, е достатъчна за освобождаването ни от негативните последствия, които носи след себе си. Това на свой ред ни позволява да спрем привличането на подобни трудни събития в живота си. Поради осъзнаването на урока в дълбочина /по време на регресия/, съзнанието вече не изпитва необходимост от допълнително изживяване на подобна опитност.

Подсъзнанието и Свръхсъзнанието са тези, от които се нуждаем по време на регресия. А достъпът ни до тях се осъществява посредством релаксация на ума и тялото, и преминаване от Бета- /през Алфа-/ в Тета-състояние на съзнанието. То е онова приятно и познато нам състояние, в което сме точно преди да заспим, както и момента след като се събудим.