ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАРМИЧНОСТТА (отминало събитие)

26.03.2022
от 11:00 до 17:00 часа

гр. Варна, ул. Стефан Стамболов

Продължителност: 6 ч

Цена за участие в семинара – 40 лв.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

  1. В брой
  2. По банков път

Заплащането става след предварително записване.

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ

Анелия Атанасова:
+359 89 343 9202
duhovnoprobujdane@gmail.com

Семинарът има за цел да внесе яснота относно пораждането, влиянието и начините за освобождаване от кармичните зависимости в живота ни.
Ще си поговорим също и за онези важни неща, които ще ви помогнат да приложите това знание на практика в ежедневието си.
На този семинар ще се фокусираме основно върху следното:
1. Що е карма? Причини за пораждането ú.
2. Първият Принцип – Основа на Творението
3. Закон за Равновесието. Закон за Причината и Следствието, и връзката му с останалите Божествени, Духовни и Вселенски закони. Свободната воля.
4. Кармична структура. Паметта като отпечатък в енергийното ни поле.
5. Последици от създаването на карма и отражението ú в рода ни.
6. Разгръщане на кармичността чрез взаимоотношенията ни с околните, зависимостите и болстните състояния. Ролята на влюбването и обичта.
7. Влияние на кармата върху пребиваването ни в духовните светове след освобождаване на душата и духа от физическото тяло.
8. Условия за освобождаване от кармичния цикъл. Ролята на Любовта и Истината.
9. Дхарма.
10. Постигане на вътрешния покой.
Предвидено е достатъчно време за вашите въпроси във връзка с темата.
ВОДЕЩ:
Анелия Атанасова
Сертифицирана в:
• Традиционно Рейки Усуи Шики Рьохо
• Тета лечение
• Регресивна хипноза
• Хипноза и Хипнотерапия
• Сайонджи метод
От ранна възраст навлиза спонтанно в дълбоките нива на подсъзнанието и свръхсъзнанието, наблюдава движението на енергията в многоизмерността, преструктурирането на материята във видимите и невидимите светове. Централен фокус на работата ú в последните няколко години е Абсолютното Съзнание.
През изминалите единадесет години създава свой подход чрез методи и практики за духовно развитие, трансформация на съзнанието и активиране на божествения потенциал. Работи с хора от цялата страна и българи в чужбина.
Провежда:
• индивидуални и групови инициации и обучения в Рейки;
• индивидуални регресии;
• тета сесии по метода Theta healing на Ваяна Стайбъл;
• лекции, семинари;
• индивидуални и групови консултации;

*Местата в групите са ограничени и гарантирането на участие става само след предварително записване на посочения по-горе телефон за контакт или получено потвърждение по e-mail

Допълнителна информация
Посетете страницата във FaceBook > www.facebook.com/
Посетете канала в YouTube > www.youtube.com/