декември 26, 2022

Консултация

ЦЕЛ: да изясни духовната причина за пораждане на дадени трудности, тежести или неравновесия в живота ви.

По време на консултацията ще получите онази информация, която се явява ключ към освобождаване на емоционалното, физическо или психическо неравновесие, породено вследствие въздействието на дадени събития, обстоятелства или хора.

Консултацията включва информация, свързана с духовната причина за разгръщане на тревожност, напрежение и/или болестотворен процес в тялото и психиката. Предоставям Ви необходимата информация, чрез която да се научите да чувате посланията на духа и душата си, които влагат емоционалните и ментални неравновесия, както и болестните състояния в тялото, като помощно средство за Вас. Изясняваме какво е конкретното послание във Вашия случай.

ЦЕНА:

  • При продължителност до 1 час – 55 лв.
  • При продължителност до 2 часа – 100 лв. 
  • При консултации с по-голяма продължителност (от 3-4 часа) – 150 лв.

При консултациите с по-голяма продължителност ще имаме възможност да си отделим време, за да научите как да разпознавате начините, чрез които духът и душата разговарят с нас, за да не навлизате повторно в подобни трудни състояния и ситуации.

С моя помощ ще осъзнаете в пълнота божествените причини, основани на Висшите Принципи, чрез които да освободите тежестта на вината, която вменявате в себе си и другите.

Записването става предварително, на посочения в сайта телефонен номер, като уточняваме датата, начина/мястото за провеждане на консултацията, както и нейната продължителност.

Всеки записал се има ангажимента да се свърже с мен 1-2 дни преди консултацията, в случай че е възпрепятстван и желае да я отложи или отмени.

Консултации могат да бъдат провеждани и дистанционно (с или без визуален контакт през Viber, WhatsApp, Imo, Messenger)