май 13, 2016

Принципи

Микао Усуи, препоръчва една практика, чрез някои прости етичните идеали за насърчаване на мира и хармонията, които са почти универсални за всички култури.

Петте основни принципа на Рейки като част от ежедневната практика са:

  1. Точно днес не се гневи.
  2. Точно днес не се тревожи.
  3. Точно днес бъди благодарен.
  4. Точно днес работи усилено (за духовното си израстване).
  5. Точно днес бъди добър с другите.