май 2, 2016

Регресия

Р Е Г Р Е С И Я –

ДА ОПОЗНАЕШ СЕБЕ СИ

Светът на Регресията е необятен. Това е светът на душата – безкраен, вълнуващ, изпълнен с неподозирани емоции и чувства, понякога далеч надхвърлящи усещанията, които сме изпитвали в съзнателния си живот. Този свят за много от нас изглежда нов и непознат. Но, това не го прави по-малко реален.

Искаш ли да знаеш защо си тук – на Земята? Какъв е смисълът на съществуването ти? Какъв е смисълът на всичко онова, през което ти се налага да преминаваш…, да преживяваш?

Искаш ли да знаеш какво има отвъд живота?

И… защо си свързал живота си с определени хора?

Искаш ли да научиш причината за появата на необяснимите ти страхове – страхът ти от височините, от тъмнината, от водата, от задушаване, от порязване …? – Списъкът е дълъг.

Или… да разбереш защо имаш чувството, че всъщност животът ти не върви в правилната посока?

Искаш ли да откриеш отговорите на всички онези въпроси, които толкова дълго си си задавал, без да получиш удовлетворителен отговор?…

Искаш ли?

Отговорите са в теб!

Регресията ще ти помогне да си отговориш на тези и други въпроси, когато си готов да възприемеш тази информация и да я въведеш в живота си. А…, дали вече е дошло това време за теб – ти най-добре знаеш!

Добре дошъл в Света на Регресията!