януари 3, 2018

Тета-сесия

По време на целия процес Вие сте в будно състояние!

Продължителността на тета-сесията е между 1,5 и 2 часа.

Тета-сесията протича по следния начин:

  1. Запознавам Ви със същността и целта на Тета-метода.
  2. Уточняваме темата, по която ще работим по време на Тета-сесията.
  3. Провеждам интуитивно сканиране на тялото, посредством което получавам информация за основната насока на проблема, по който ще работим.
  4. Следва разговор по избраната от Вас тема, с помощта на който се стремим да открием ограничаващата програма, която Ви пречи да постигнете равновесие в дадената област от живота Ви.
  5. Освобождаваме/променяме коренното убеждение, като го заместваме с градивна програма.
  6. Правим мускулен тест, чрез който установяваме дали смяната на програмите е извършена и приета на всички нива на убеждения.

Сканирането, както и всяка една промяна на убеждения/програми се прави съобразно Вашето изрично желание и съгласие!

По време на процеса Вие във всеки един момент упражнявате своята свободна воля! Решавате не само дали да позволите на себе си да стигнете до коренното убеждение, но и дали да приемете по-подходящата за Вас програма, а също как и кога да я въведете в живота си!

По време на тета-сесията е необходимо Вашето тяло да е добре хидратирано!

Информация за цените можете да намерите в раздел „Често задавани въпроси“

 

СИСТЕМАТА THETA HEALING НЕ ОТРИЧА ПРИНОСА НА ТРАДИЦИОННАТА МЕДИЦИНА И НЕ Е НЕИН ЗАМЕСТИТЕЛ.

THETA HEALING Е ПОДХОД ЗА ЦЯЛОСТНО ИЗЦЕЛЕНИЕ НА НАШАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА.