януари 3, 2018

Нива на убеждения

Убежденията, които затвърждаваме многократно чрез нашите опитности, се превръщат в програми, съгласно които започваме да възприемаме нашата действителност. Убежденията и програмите представляват енергийни отпечатъци и могат да съществуват в нас (в нашето аурично поле) на едно или няколко нива:

  • Същностно ниво – убеждения, придобити през настоящия живот (от зачатието ни до ден-днешен). Обикновено са възприети още в детството.
  • Генетично ниво – убеждения, придобити от нашите родители или предците ни. Тези убеждения се добавят към гените в този живот. Техните енергии се съхраняват в морфогенетичното поле на познание около човешката ДНК.
  • Историческо ниво – убеждения, които засягат спомените от минали съществувания или генетичната памет в дълбочина, както и опитността на колективното съзнание, която носим в настоящия живот.
  • Душевно ниво – убежденията, които носим в сърдечната си чакра. Тук се работи с душата, с това, което човекът „е“.