януари 4, 2018

Theta healing

 

  • Цената за Тета-сесия е 100 лв. Общата продължителност на сесията е около 2 часа, но е възможно и отклонение от тази рамка
  • При сесии с продължителност 3-4 часа цената е 150 лв.  
  • Записването става предварително, на посочения в сайта телефонен номер, като уточняваме датата и начина/мястото за провеждане на сесията. Всеки записал се има ангажимента да се свърже с мен в деня преди сесията, в случай че е възпрепятстван и желае да я отложи или отмени.

Тета сесии могат да бъдат провеждани и дистанционно (с визуален контакт през Viber, Imo, WhatsApp или Messenger)